Mgr. Monika Šťastniaková

Ako sme konferenciu zorganizovali

Konferencia a jej štvrtý ročník otvorila dvere svojej prednáškovej miestnosti 19. januára v skorých ranných hodinách. Vonku je ešte tma, na tvárach bežiacich na autobus vidiac sen, ktorý si aj tak nebudú pamätať. Z úst ide para, prsty sú skrehnuté. Vehementne však ťaháme kufríky plné pracovných materiálov účastníkov, rollup-y, menovky, úsmev na perách. Už nepotrebujeme checklist, pretože štvrtý ročník nastolil akúsi pozitívnu rutinu, ktorá “to robí sama”. Ľudia začínajú prichádzať, pripínajú si svoje menovky, ostýchavo postávajú s kávičkou v ruke, hľadajú schody na toalety, obsadzujú svoje obľúbené zadné miesta. Pár vyvolených sa rozhodlo nezúčastniť sa, neoznámiť to, jednoducho shakspearovsky nebyť. Lektorov motýlik vyháňa chmúrne myšlienky z pár prázdnych miest. Pozívna nálada, očakávanie, mierna tréma, ale isto ustupujúci stres dávajú znať, že konferencia začína.

Pár úvodných slov na začiatok a tento živý mechanizmus nezastavíte. Slide strieda slide, otázku nasleduje odpoveď, myšlienky sa pretavujú do poznámok a vlievajú nádej, že problém predsa len má riešenie. Dobre mienená rada, tip, ako obísť nešikovne navrhovanú legislatívu, podpora a námet na ušetrenie pár drobných … toto všetko je konferencia, ktorá si žije svoj život. Na chvíľu si vydýchne. Uvolní sa pri čerstvej káve, zapozerá do peny z kapučína a na chvílu sa ocitne v nedeľnom parížskom parku pri výbornom čerstvom croasante. Na chvíľu zabudneme, že legislatívne zmeny, množstvo inakosti a potreba ovládať ich v praxi nás priviedla do tejto príjemnej atmosféry hotela a oázy múdrosti.

Vráťme sa k prednáškam, pustime sa do vášnivej diskusie o správnosti či nesprávnosti rozhodnutia, o pozitíve či negatíve dopadu tejto zmeny. Nájdime tu svojich obchodných partnerov, priateľov, známych. Jednoznačne si však odnesme informácie, odpovede, námety a inšpirácie.

Sami sa často zúčastňujeme konferencií, čerpáme inšpirácie, rozprávame sa s účastníkmi či organizátormi. Pretože veríme, že vždy sa dá lepšie a lepšie. Vonku je znova tma, ľudia sa ako v sne ponáhľajú domov z práce, z úst sa parí, pretože je stále 19. január. Do vydavateľstva zanesieme pracovné veci a s myšlienkou na ďalšiu skvelú akciu pokračujeme svojou cestou.

Späť na úvod