Mgr. Monika Šťastniaková

Prečo je dobré tešiť sa, hoc aj na dovolenku

Bez ohľadu na stranu, ktorú sme si zvolili (sme zamestnanec alebo som zamestnávateľ alebo zamestnávame sami seba), deň má 24 hodín. Rok má 365 dní.
Už tomu tak nejaký ten piatok je a popierať systém, niekedy našťastie fungujúci, volajme hipsterizmus, nekonvenčnosť, moderna či inak. Mám rada veci, ktoré sa vymykajú
zabehnutým cestám, nekopírujú všeobecne známe pravdy, neopisujú už povedané. Niekedy však milujem dav a jeho vychytávky.
Letná dovolenka je viac než príklad. Je to dôkaz svetlých bodov, ktoré si nejeden z nás kladie do svojich hľadáčikov v puške s menom „méty“. Neradím workoholizmus 24/7, odporúčam zdravé miery v živote, myslení i v páse. Volím cesty kompromisov, zlatých stredných ciest, kedy sa nebojím zamakať, keď vidím zmysel a nebojím sa poľaviť, keď nevidím hrozby. Žiadny extrém neprináša ovocie a ten najlepší melón chutí s nohami v piesku, pohľadom v mori a tvárou v slnečných lúčoch čistej pláže.
Želám Vám krásne oddychové chvíle kdekoľvek budete.

Späť na úvod