Mgr. Monika Šťastniaková

Vedieť si vybrať je dôležité

Vybrať si správne v živote, v obchode i na prijímacom pohovore je dôležité. Závisí od toho budúci pocit zo seba samého, chuť zvoleného jedla či úspech tímu. Nech hovoríme o akejkoľvek oblasti, častokrát ide o jeden moment, vďaka ktorému viac nedilematizujeme, ale konáme.

Viesť pracovné pohovory bez „HR vzdelania“ sa môže zdať neprofesionálne. Avšak vzhľadom na to, že väčšinu správnych volieb som spravila intuitívne, pohovory plynuli v uvoľnenej, priateľskej atmosfére. Uvítací stisk ruky vám pomyselne zapisuje do hodnotiaceho formuláru prvé pozitívne alebo naopak nie veľmi priaznivé body. Úsmev dokáže odzbrojiť vo chvíli, kedy pochopíte, že dotyčnému pomáha prekonávať návaly stresu. V jednej chvíli sa pristihnem pri tom, ako nepočúvam, len bezmyšlienkovito pozerám na pohybujúce sa pery uchádzača. V zápätí sa vyľakane pozerám na hodiny a prekvapene zisťujem, že sa s jednou zaujímavou a príjemnou osobnosťou rozprávam viac ako pol hodinu a neuvedomujem si plynúci čas. Životné príbehy, ktoré sa striedajú jeden za druhým mi pripadajú ako plejáda rôznorodých telenoviel, ktoré sa spojili do divadla zvaného život. Skoro v každej skúsenosti, ktorá sa predo mnou rozprávaním otvára, vidím kus z môjho vlastného života. Za trpkým úsmevom ženy cítim obavu o kamarátku, ktorá všetko hodila za hlavu, aby čelila výzvam neznámeho sveta. Moje obavy našťastie strieda zamilovaný príbeh multikultúrneho manželstva. A potom si vyberiem človeka, ktorý má skúsenosti v oblasti, ktorú hľadám, pozitívne hľadí do budúcnosti, usmieva sa a vyžaruje niečo, čo moja intuícia schvaľuje.

Ak sa mýlim, kolobeh hľadania sa zopakuje. Vždy však pôjde len o ďalšiu dobrú skúsenosť.

Späť na úvod